Bolonja
Bolonja

Bolonja

TR103

Konstrukcija aluminijumska

Pletenina je od PVC materijala predviđena za spoljašnju upotrebu u bojama koje su prikazane

pletenine normal
Dimenzije

85x42x56x60cm