Union Drvo sertifikati ISO standarda

Kompanija Union Drvo je u maju 2017. godine uvela i implementirala ISO standarde 9001:2015, 14001:2015 i 18001:2007.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom koji je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO 1987. godine, a potom je revidiran 1994, 2000 i u novembru 2008. godine. Predstavlja okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvaliteta i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga.

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 je međunarodni standard kojim se definiše standard za sistem menadžmenta životne sredine koje organizacija može da koristi da unapredi svoje performanse za zaštitu životne sredine. Ovaj standard pomaže organizaciji da ostvari ishode svog menadžmenta životne sredine.

OHSAS 18001:2007

Standard OHSAS 18001:2007 je međunarodni standard koji definiše zahteve za sistem menadžementa za zdravlje i bezbednost na radu. Implementacijom ovog standarda preduzeće stiče poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, da je naglasak na preventivi a ne na korektivnim merama.