Aromatizovani prahovi za sladoled

PreGel aromatizovani prahovi su napravljeni od sirovih materijala iz celog sveta, i predstavljaju rešenje koje nudi konzistentnost i visok kvalitet u svakom zalogaju.

Aromatizovani prahovi Cheesecake i Yoggi su predviđeni za hladnu pripremu.