Uslovi korišćenja

Pažnja: upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove
uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve
druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj
internet sajt.

Union Drvo može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi
da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski
vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili
saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Upotreba internet sajta

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i
svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima,
Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije
naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili
preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da
sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u
originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na
koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način
koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji
softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje
sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite
bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da
odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.
Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa
ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da
koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u
kompaniji Union Drvo d.o.o povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive
ili vlasničke. Union Drvo d.o.o će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili
u vezi sa njim. Union Drvo d.o.o nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i
slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija,
modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.
Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće,
klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Privatnost

Union Drvo d.o.o zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih
internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih
informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom
na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao
“cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je
stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o
vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove
tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt.

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao
takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Union Drvo d.o.o se eksplicitno ograničava do
maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo
koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za
određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo
informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku
konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet.
U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, Union Drvo d.o.o ne daje garancije za tačnost,
primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog
rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. Union Drvo d.o.o može promeniti
sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog
upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a Union Drvo d.o.o se ne obavezuje da ga
ažurira. Sadržaj objavljen na ovom sajtu može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji
nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte se sa Union Drvo d.o.o lokalnom kancelarijom u vezi
proizvoda, programa ili usluga koje su vam na raspolaganju.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, Union Drvo d.o.o, njegovi dobavljači ili treća
lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu
(uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili
takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja
nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog
sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim
pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom
sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba
materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom
opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu su
registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru giga d.o.o asortimana. Ne možete
koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene
saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u evrima. PDV nije uračunat u cenu. Union Drvo
maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa
ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su
sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.

Kontakt

Union Drvo
Pančevački put 64,
11210 Beograd

Telefon

+381 11 27 111 28

E-mail

infouniondrvo.com